A-
A+

Ledare: “Var glad att du kan arbeta längre”

Foto: Fredrik Sandberg

Enligt en ledarskribent i Svenska Dagbladet så måste arbetsåren bli fler när vi lever allt längre och friskare liv.

e55

De senaste veckorna har Frankrikes gator präglats av våld och vandalism. Anledning är att franska medborgare protesterar mot att pensionsåldern i landet nu ska höjas. Många är det i landet som inte vill jobba efter de fyllt 62. Nu har dock den franska regeringen drivit igenom ett lagförslag utan en omröstning i nationalförsamlingen.  

Karl Sigfrid skriver i en ledarartikel för SvD att underfinansierade pensionssystem inte är en långsiktigt hållbar plan och att inga protester i världen kan ändra det. Enligt honom så beror de allt ökande ohållbara pensionssystemen i världen på två trender som pågick under 1990-talet.

Den ena är att vi sett mer generösa välfärdssystem. Under senare halvan av 1900-talet sänktes pensionsåldern i OECD-länderna med i genomsnitt två år. Den andra trenden är att vi idag lever längre och är dessutom generellt friskare. 

OECD förväntar sig att fram till 2050 så kommer pensionsåldern höjas med två-fyra år, samtidigt som vår livslängd förväntas att öka snabbare.  

“Omkring år 1960 kunde en man i ett OECD-land förvänta sig att leva 13 år som pensionär. År 2000 var motsvarande siffra 17 år, och en kvinna kunde förvänta sig drygt 22 år. Framtidsprognoser från FN förutspår att män om några årtionden kan förvänta sig att leva 20 år som pensionärer och kvinnor närmare 25”, skriver Karl Sigfrid. 

I hans mening så vore det kanske inte så konstigt eller orimligt om man känner sig frisk och kry att arbeta några år extra. Han understryker dock att det hänger såklart på vilket arbete det är man utför, och hur tungt det är.  

Karl Sigfrid avslutar med att konstatera att han ser det som helt naturligt att vi måste ändra vår syn på en normal pensionålder: 

“Oavsett om optimisterna får rätt eller om förbättringarna kommer i ett lugnare tempo är det tydligt att fler kommer att vara friska längre. Det betyder att vi över tid måste vara beredda att ändra uppfattning om vad som är normal pensionsålder.”

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss