A-
A+

E55-undersökning: Så vill partierna förbättra pensionen

PensionNews55

Det är bara drygt ett år kvar till nästa val. E55 har frågat företrädare för riksdagspartierna hur de vill förbättra pensionen. Ta del av alla svaren i artikeln.

Rikard Jansson

Annons

Annons

Nyligen genomfördes inkomstpensionstillägget på upp till 600 kronor. Detta har orsakat en del reaktioner. Inför valet 2022 är E55-redaktionen nyfiken på hur partierna vill förbättra pensionen. Så här svarade de (vi har listat dem i slumpmässig ordning). Hur ser du på svaren från partierna? Maila gärna dina synpunkter till [email protected].

Socialdemokraterna

-Alla ska kunna leva på sin pension. Det finns idag för många som arbetat hela sitt liv och får för låg pension. I september kommer pensionstillägget som innebär upp till 600 kronor för dem med lägst pension. Men vi vill att alla ska få minst 70 procent av sin lön i pension, till exempel med en ökad inbetalning till pensionssystemet.

Sverigedemokraterna

-Sverigedemokraterna vill stärka pensionen på flertalet sätt. Dels höjd garantipension, men även höjda avsättningar till pensionssystemet. Vi vill också se sänkt skatt på både lön och pension samt underlätta för privat pensionssparande.

Miljöpartiet

-Miljöpartiet vill höja de lägsta pensionerna – en viktig åtgärd för mer jämställda pensioner. Se till att fler kan omfattas av garantipensionen, exempelvis de som inte bott i Sverige hela sina yrkesliv. Förstärka bostadstillägget för pensionärer och verka för att våra pensionspengar investeras hållbart.

Kristdemokraterna

– Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som graden av respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. Som senior ska man kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. De äldres ekonomiska trygghet är i detta avseende grundläggande.

– Kristdemokraterna vill stärka pensionärernas ekonomi. I vårt budgetalternativ har vi finansierat ett borttagande av skillnaden i beskattning mellan pension och lön. Vi har varit med och höjt garantipensionen och föreslår ett kraftigt förbättrat bostadstillägg för pensionärer. Sammantaget skulle detta ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre, särskilt för de med lägst pensioner. För att stödja de många pensionärer som vill fortsätta arbeta längre upp i åldrarna vill vi även ge de som är 69 år eller äldre och arbetar ytterligare en skattelättnad. Vi vill även uppmuntra fler att bidra med sin erfarenhet och kompetens genom att bli “jobbonärer”, exempelvis genom att möjliggöra ett mer flexibelt uttag av tjänstepensionen. Kristdemokraterna vill också ta bort det undantag som gör att personer med uppehållstillstånd i vissa fall kan tillgodoräkna sig full garantipension i Sverige.

– Utöver pensionerna har vi ett flertal satsningar som stärker äldres självbestämmande och rätt till välbefinnande. Det handlar om att varaktigt stärka äldreomsorgen, ge bättre stöd till anhöriga och insatser för att motverka ofrivillig ensamhet.

Liberalerna

-Ingen ska behöva vara orolig för sin ekonomi när man blir äldre. Vårt pensionssystem är i grunden stabilt och bygger på en långsiktig överenskommelse som Liberalerna står bakom, men det finns pensionärer som inte får del av detta system och som måste värnas. För att nå de med lägst pension ska garantipension och bostadstillägg för pensionärer höjas. Pensionerna måste bli mer jämställda genom att fördelning av pensionspoäng vid skilsmässa ses över. Skillnaden i skatt mellan arbetsinkomster och pensioner, den s k pensionärskatten, ska avskaffas. Det måste bli lättare för äldre att arbeta. Den som vill och kan arbeta efter fyllda 67 ska kunna göra det. Den särskilda arbetsgivaravgift, som gör det dyrare att anställa pensionärer, ska avskaffas. Kostnaderna för att byta fonder i premiepensionssystemet ska sänkas och vi bedömer att premierna i systemet för närvarande inte behöver höjas.

-På sikt är det endast god ekonomisk tillväxt, jämställd arbetsmarknad, lika uttag av föräldraledighet/VAB och minskad segregation som kan förbättra pensionssystemet för alla.

Centerpartiet

– Den viktigaste åtgärden för höjda pensioner är höjd pensionsålder. I takt med att vi lever allt längre och är allt friskare behöver vi jobba längre för att pensionskapitalet ska räcka. Centerpartiet ser pensionsöverenskommelsen och ett långsiktigt och löpande arbete i pensionsgruppen för att vårda pensionssystemet som den bästa garanten för långsiktigt höjda pensioner. Samtidigt behöver staten göra sitt. Vi vill fortsatt arbeta för ett sänkt skattetryck, även för pensionärer.

Vänsterpartiet

-Pensionerna måste höjas, framförallt för de med låg pension. Vänsterpartiet vill höja garantipensionen med drygt 800 kronor i månaden. Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka. Det behöver göras så att det ger högre pensioner för dagens pensionärer och så att så att låga och genomsnittliga pensioner höjs mest. I grunden behövs ett nytt pensionssystem som ger verklig ekonomisk trygghet vid arbetslivets slut, innehåller ett grundskydd som gör att ingen pensionär tvingas leva i fattigdom och garanterar pensioner motsvarande 80 % av slutlönen för låg- och medelinkomsttagare, inkluderat tjänstepension. 

-Systemet ska också ge möjlighet att avsluta yrkeslivet i förtid med en rimlig pension för den som slitit ut sig under ett långt och tungt arbetsliv. Pensionsgruppen ska avskaffas.

Moderaterna

– På kort sikt vill vi sänka skatten på pension så att dagens pensionärer får mer i plånboken. Skattesänkningar har hittills gett en pensionär med normal pension 1500 kr mer per månad. Vi vill fortsätta sänka skatten och helt ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer. Vi har även varit med och infört pensionstillägget och förstärkt garantipension.

-På längre sikt behöver fler arbeta för att pensionerna ska bli högre. Den moderata arbetslinjen, där det ska löna sig bättre att arbeta än att gå på bidrag, leder till fler jobb och innebär också på sikt högre pensioner.

Rikard Jansson
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss