A-
A+

Prenumerationsvillkor för News55 Premium

Uppdaterad 22 oktober 2020
Dessa villkor utgör det avtal som gäller när du prenumererar på tjänsten News55 Premium.

Om News55 Premium
News55 AB, org. nr 559006-3524 (”News55”), erbjuder en digital prenumerationstjänst kallad News55 Premium (”News55 Premium”). Genom att du tecknar en prenumeration till denna tjänst accepterar du vid var tid gällande villkor för tjänsten. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom dessa villkor noggrant.
Genom att teckna prenumerationen intygar du att de uppgifter du uppger i samband med detta är sanna och kompletta.
News55 Premium är en tjänst som riktar sig till dig som är över 55 år. Du erbjuds bland annat intressanta artiklar, kåserier från News55:s krönikörer, specialerbjudanden från andra företag som vi tror du kan vara intresserad av samt en läsupplevelse där sajten är fri från annonser (display).
Genom News55 Premium kommer du att få erbjudanden samt annan relevant information via epost. Du kommer även att få tillgång till våra erbjudanden, artiklar samt kåserier på vår webbplats. News55 förbehåller sig rätten att utan föregående information ändra innehållet i News55 Premium genom att lägga till eller ta bort erbjudanden och innehåll.

Avtalstid
Avtalstiden beror på vilken prenumerationsform du väljer, dvs. antingen kommer den vara en månad eller ett år.
Har du valt den månadsbaserade prenumerationen kommer den att löpa med en avtalsperiod om en (1) månad i taget till uppsägning sker. Har du istället valt den årsbaserade prenumerationen kommer den att löpa vidare med en avtalsperiod om ett (1) år till uppsägning sker.
Om inte din prenumeration sägs upp senast tre (3) dagar innan pågående avtalsperiod löper ut godkänner du att prenumerationen automatiskt förnyas med en ny avtalsperiod och att avgiften för nästkommande period debiteras via den betalningsmetod som du valt. Inbetald prenumerationsavgift återbetalas ej.

Uppsägning
Uppsägning ska ske skriftligen via kundtjänst på mail [email protected] eller via Mina sidor i inloggat läge på www.news55.se. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

Priser
Information om priser för News55:s tjänster och prenumerationserbjudanden finns på www.news55.se. Alla priser som anges på webbplatsen anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller sig News55 rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta kundtjänst.

Betalning
News55 använder en extern leverantör för hantering av betalningar och i samband med betalning så får du möjlighet att godkänna deras villkor. För information om din betalning vänligen använd denna länk: https://www.adyen.com/sv_SE/kontakt

Bekräftelse på köp
Efter genomförd prenumerationsbeställning samt genomförd betalning kommer en bekräftelse att skickas till den e-postadress som du har angett. I bekräftelsen står det vilken form av prenumeration du har valt och från vilken dag den börjar gälla. De uppgifter du har angett i samband med prenumerationsbeställningen kommer att finnas i bekräftelsen. Vi ber dig att kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om någon uppgift är inkorrekt ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Mina sidor
När du påbörjar din prenumeration skapas ett konto hos News55 ”Mina sidor”. Via Mina sidor kan du själv hantera din prenumeration samt uppdatera dina uppgifter.

Upphovsrätt
Allt innehåll som t.ex. texter, bilder och filmer som publiceras via News55 Premium skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Dessa tillkommer News55 och dess samarbetspartners och är endast för personlig och icke-kommersiell användning. Det är tillåtet att dela artiklar i sociala medier men i övrigt är det inte tillåtet att kopiera, distribuera, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll från News55 Premium utan vårt skriftliga medgivande.

Dina rättigheter som konsument
Som konsument har du bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster via internet. News55 följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Kontakta kundtjänst om du har åsikter om vår tjänst och rör det en vara eller tjänst som du har beställt från någon av våra samarbetspartners ber vi dig att vända dig direkt till dem. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Ångerrätt
Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att du påbörjat din prenumeration på News55 Premium. Om du ångrar ditt köp ska detta inom ångerfristen meddelas News55 till [email protected]. Observera att ångerrätten är förverkad om du tar del av erbjudanden från News55 Premium, det vill säga om du utnyttjat rabattkod eller annat erbjudande som enbart gäller News55 Premiums prenumeranter.

Hantering av personuppgifter
News55 hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler på området för dataskydd som t ex den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt rekommendationer från tillsynsmyndigheter som exempelvis Datainspektionen. Genom att acceptera prenumerationsvillkoren godkänner du att News55 lagrar och behandlar dina personuppgifter i News55:s verksamhet för att fullfölja sina avtalade förpliktelser gentemot dig. Vidare godkänner du att News55 behandlar dina personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund för att News55 i marknadsföringssyfte kontaktar dig med information om erbjudanden om News55:s och/eller dess samarbetspartners varor och tjänster. Du har även rättigheter enligt GDPR, bl.a. rätt till rättelse, rätt att bli bortglömd och rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig. Om du vill hävda dina rättigheter, inte vill ha marknadsföring från oss eller framföra klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta vår kundtjänst. Du kan även kontakta Datainspektion för att framföra kritik mot oss.

För fullständig information om hur News55 behandlar personuppgifter: https://news55.se/om-news55/integritetspolicy-news55/

Avtalsbrott
Om det finns skäl för misstanke om avtalsbrott eller olovlig användning av News55 Premium har News55 rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Ansvarsbegränsning
News55 ansvarar inte för eventuella störningar i tjänsten och ger inga garantier för att News55 Premium alltid fungerar felfritt. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall News55 ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott anses föreligga. News55 har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service. News55s ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar tre månaders medlemsavgift.

Force Majeure
News55 har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om News55 kan visa att fel beror på omständighet utanför News55 kontroll och som News55 inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder News55 inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tvist och ändring

Tvist
Tvist vid tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Ändringar
Observera att dessa prenumerationsvillkor gäller tillsvidare. News55 äger rätten att göra ändringar vad gäller medlemsavgifter och villkoren. Ändrade avgifter och villkor meddelas dig via den e-postadress du angivit vid när du tecknade prenumerationen och blir gällande 30 dagar därefter.

Vid frågor kontakta Kundtjänst på [email protected]

Be om att bli uppringd

Mejla oss