A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Ett investeringsalternativ med ambitioner

Vinga Corporate Bond tillhör marknadsledarna inom nordiska högränteobligationer och kunderna fick en avkastning på mer än 7 procent ifjol. Det betyder att vi var en av de bästa fonderna i vår kategori under 2021. Fonden jobbar också systematiskt med hållbarhet.

e55

Vårt ansvar är inte bara att leverera god avkastning för våra investerare, vi har också ett ansvar när det gäller att stödja ansvarsfullt företagande. Vi är övertygade om att ett starkt fokus på ESG, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, går hand i hand med goda resultat.

Hållbarhetsarbetet sker på tre sätt: att inkludera, att påverka och att exkludera bolag som inte håller måttet i denna aspekt. När vi ser svagheter i ett portföljinnehavs hållbarhetsarbete uppmärksammar vi företaget på detta och kräver att de sätter in åtgärder för att vi ska behålla vår position i företaget.

Vår framgångsfaktor

Vinga Corporate Bond lanserades sommaren 2020 och har levererat marknadsledande
avkastning sedan dess. Under 2021 var fonden nummer två på Avanza bland 100
räntefonder i svenska kronor och enligt Morningstar var Vinga nummer tre. Vinga är en aktiv
och snabbfotad fond, där andrahandsmarknaden ger oss möjlighet att löpande förändra och finjustera portföljen. Det har varit en framgångsfaktor och bästa sättet att förbli
snabbfotad är att inte bli för stor. Om fonden blir större än ett par miljarder kronor i
förvaltat kapital tappas möjligheten att agera effektivt på andrahandsmarknaden för
nordiska högränteobligationer.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden sköt fart efter kreditkrisen 2008. Marknaden har vuxit från 30-35 miljarder kronor under 2009 och 2010 till 200 miljarder kronor år 2021. Den snabba framväxten tycker vi är det mest spännande som hänt på den nordiska kapitalmarknaden under 2000-talet.

Ett naturligt inslag i investeringsportföljen

Svenskarna är ett aktieälskande folk och det har inte alltid varit så lätt att sälja en
högräntefond. Samtidigt tycker vi att det är anmärkningsvärt hur lite en investerare tappar i
förväntad avkastning jämfört med hur mycket risken minskar när högränteobligationer läggs till en aktieportfölj. Vi menar att högränteobligationer är ett naturligt inslag i en
effektiv investeringsportfölj. Fonden kan handlas på både Avanza och Nordnet – vi hoppas att du vill vara med på vår resa!


Läs mer på Vingacorporatebond.se

Stefan Westfeldt
Stefan Westfeldt är Chefsförvaltare för Vinga Corporate Bond. Han var tidigare
räntechef för Storebrand Kapitalförvaltning i Oslo, där han bland annat
ansvarade för satsningen att reducera andelen statsobligationer till förmån för
en högre andel företagsobligationer i bolagets obligationsportfölj på 70 miljarder
kronor. Stefan har en doktorsgrad i finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet och är sedan 2015 även delansvarig för kursen Avancerad
Kreditanalys i regi av Norges Handelshögskola.

0
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss